Deze website maakt gebruik van cookies. Deze gegevens worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen en interesses van onze bezoekers. Lees hier meer over in onze privacy statement.

Akkoord

Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Campingnavigator BV, waar Marche.nl onderdeel van is. Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Campingnavigator, voorheen Kosmos Campingwijzer, bestaat al sinds 1983. We zijn trots op het jaarlijkse, intensieve contact dat onderhouden wordt met duizenden campings en miljoenen kampeerders. Mede dankzij deze bijzondere contacten is er een enorme schat aan kennis vergaard en is Campingnavigator al deze tijd toonaangevend op het gebied van campinginformatie. Hierbij verwerken we intussen ook persoonsgegevens. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Campingnavigator? Neem dan contact op via mail: [email protected]

Cookies

Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij worden uw gegevens geaggregeerd en zo veel mogelijk geanonimiseerd. Meer daarover vindt u op onze pagina over ons Gebruik van cookies.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om u de kampeerinformatie te kunnen bieden afgestemd op uw wensen. Die zijn voor iedere kampeerder weer anders.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen. En u daarbij informatie over uzelf heeft gegeven.

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

We mogen alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is omdat dit noodzakelijk is om u te voorzien van de service waar u zelf om verzocht heeft. Het betreft altijd een vorm van dienstverlening inzake kampeerinformatie of daaraan gerelateerde onderwerpen zoals onze land- en regio-informatie. Om u adequaat te kunnen voorzien van deze informatie gebruiken we uw gegevens. En uitsluitend voor deze zaken.

Deze grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is dus geheel gebaseerd op toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG) en voldoet aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).

Toestemming

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken. In simpel Nederlands: als u niets meer van ons wilt ontvangen, laat het ons dan weten en meldt u eenvoudig af. We verwijderen uw gegevens dan uit ons bestand.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken.

Delen wij uw gegevens met derden?

Om onze werkzaamheden uit te voeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Unie (EU).

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacy rechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, kunt u die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen of de verwerking van uw gegevens te beperken.

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacy klacht bij ons melden.

Stuur daarvoor een mail naar: [email protected] o.v.v. “privacy”.

Marche.nl